ระบบจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

   ไฟล์ดาวน์โหลด            คู่มือการใช้งาน โปรแกรม(โรงเรียน)
                                     บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • ระบบเปิดให้บันทึกข้อมูล จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
  • จัดส่งเอกสารคำขอจัดตั้งงบประมาณ ที่พิมพ์จากเมนูรายงาน ถึงกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562


แนะนำ

   ให้ทุกโรงเรียนทำการ "ลงทะเบียน" และ "รอ" การอนุมัติจากเจ้าหน้าที่เขตเพื่อเข้าใช้งานระบบ


แนะนำ

   โปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป


แนะนำ

   หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขต ติดต่อ 088-2804957 หรือสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ตามคิวอาร์โค้ด